هموطنان و همکاران گرامی …

به نام خدا هموطنان و همکاران گرامی با وقوع زلزلۀ تاسف بار کرمانشاه که باعث کشته و مجروح و بی خانمانی جمعی از هم میهنان ما گشته ...

چهل و دومین شماره خبرنامه انجمن دندانپزشکی ایران منتشر شد

در این شماره از خبرنامه خواهید خواند:  سرمقاله - صف ها را گم نکنیم گفتگو - در سی سالگی رئیس اداره بیمارستانهای استان ... - ترویج نگاه سلامت محور در کنگره ها - برگزاری ...

۴۱ اُمین شماره خبرنامه انجمن دندانپزشکی ایران منتشر شد

در این شماره از خبرنامه خواهید خواند:  سرمقاله - نظام پزشکی، انتخابات، آینده و چالش ها گزارش -مشعل این کاروان خاموش شد ...ء -فرصتی در جهت ارائه نظرات کاندیداهای ...ء -نکوداشت سالگرد ...

برنامه هاى آموزشى کوتاه مدت حرفه اى کاربرد لیزر در دندانپزشکی

مركز تحقيقات ليزر در دندانپزشكى دانشگاه علوم پزشكى تهران با همكاري انجمن دندانپزشكي ايران برنامه هاى آموزشى كوتاه مدت حرفه اى ليزر را به صورت ...

“پیشگیری مقدم بردرمان ”

به نام خداوند دانای توانا با یاری يگانه هستی بخش و مشارکت فعال فرهیختگان، اساتید و همکاران محترم نخستین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران  شاخه ...