شرایط عضویت و مصوبه میزان حق عضویت انجمن دندانپزشکی ایران

با تو جه به آگهی صادره مورخ 20/10/94 در روزنامه اطلاعات و انتشار آن در سایت انجمن و کانال تلگرام انجمن و محل انجمن در ...

فرمهای ثبت نام انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران ( علمی و صنفی)

فرمهای ثبت نام انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران ( علمی و صنفی) به شرح ذیل قابل رویت می باشد داوطلبان می توانند تا تاریخ ...

دومین جشنواره فرهنگی ورزشی دندانپزشکان ایران برگزار شد

تقدیر از برجستگان ورزشی انجمن دندانپزشکی ایران دومین جشنواره فرهنگی ورزشی دندانپزشکان ایران با هدف نکوداشت پنجاه و سومین سالکرد پایه گذاری جامعه دندانپزشکی ایران ...

سرفصل های دوره آموزش اورژانسهای پزشکی در مطب دندانپزشکی

سرفصل های دوره آموزش اورژانسهای پزشکی در مطب دندانپزشکی شامل 25 ساعت آموزش تئوری و عملی اعلام گردید در این دوره که توسط کمیته علمی ...

اصلاحات پیشنهادی اساسنامه در مجمع عمومی انجمن دندانپزشکی ایران

نوبت اول مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده انجمن دندانپزشکی ایران ( صنفی و علمی) در تاریخ ۲۰ بهمن ماه برگزار می گردد ا صلاحات پیشنهادی ...

مجمع عمومی انجمن دندانپزشکی ایران برگزار می گردد

مجمع عمومی انجمن دندانپزشکی ایران برگزار می گردد نوبت اول مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده انجمن دندانپزشکی ایران ( صنفی و علمی) در تاریخ 20 ...

آخرین اخبار

با تو جه به آگهی صادره مورخ 20/10/94 در روزنامه ...

ادامه مطلب

فرمهای ثبت نام انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران ( علمی و ...

ادامه مطلب

نخستین کنگره بین المللی مدیریت درد در سرطان(کودکان و بزرگسالان)همراه ...

ادامه مطلب

از شمار دوچشم یک تن کم وز شمار خرد هزاران بیش دکتر ...

ادامه مطلب