خانه > اسلاید شو > رونمایی از پوستر و معرفی شورای برگزاری کنگره اکسیدا ۵۷

Dr. Ali Tajernia: IDA President

Dr. Amir Reza Rokn: IDA Vice-President

Dr. Kaveh Seyedan: Congress Chairman

Dr. Mohammad Jafar Eghbal: Congress Scientific Chair

Dr. Saeed Saei: Congress Executive Director

Dr. Behzad Farrokhzad: Director of Exhibition

Dr. Abbas Delvarani: IDA Treasurer

Dr. Gholamreza Ghaznavi: Secretary of International Committee

1234