خانه > اسلاید شو > اطلاعیه انجمن دندانپزشکی ایران

به اطلاع عموم میرساند که این انجمن یک انجمن  غیرانتفاعی علمی و صنفی بوده و هیچ گونه عملیات خرید و فروش کالا نداشته و از نظر حقوقی با تعاونی دندانپزشکان ایران دارای دو شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.

بعضا مشاهده میشود که برخی از صنوف و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با دندانپزشکی با اساتفاده از کد اقتصادی این انجمن اقدام به صدور فاکتور می نمایند و در گزارشات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات ها به سازمان امور مالیاتی ارائه میدهند. لذا بدینوسیله اعلام میدارد در صورت ادامه این روند به استناد بند ۵ ماده ۱۹۵ قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد.