خانه > خبرگزاری انجمن > راه‌های ارتباطی کنگره

آدرس دبیرخانه کنگره : مشهد – بلوار سجاد – حامد جنوبی۹ – سازمان نظام پزشکی طبقه ۴ – اتاق ۴۰۷

 تلفن تماس :۰۵۱۳۳۶۰۲۵۰۸۷ – ۰۹۳۷۵۱۲۳۰۳۴