خانه > خبرگزاری انجمن > راهنمای ثبت نام شرکت کنندگان در کنگره

همکارن محترم می توانند جهت  ثبت نام به سایت آموزش مداوم به آدرس اینترنتی www.ircme.ir مراجعه و برنامه کنگره مشترک انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسان و انجمن آسیب شناسی دهان،فک و صورت به شناسه ۹۴۱۷۴مورخ ۱۰ مرداد ۹۶ را انتخاب و ثبت نام نمایند . همکاران محترم می توانند با تلفن ۳۶۰۲۵۰۸۷-۰۵۱۱ دبیرخانه کنگره تماس حاصل فرمایید. و پاسخ پرسشهای خویش را دریافت نمایند ضمنا در صورتیکه در ورود به سامانه  آموزش مداوم با مشکل مواجه شدید  تلفنهای ۰۵۱۳۸۵۵۴۴۸۰ و ۰۵۱۳۸۵۵۴۴۸۳  اداره آموزش مداوم تماس در اختیار شماست.