خانه > اسلاید شو > برنامه هاى آموزشى کوتاه مدت حرفه اى کاربرد لیزر در دندانپزشکی

مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى تهران با همکاری انجمن دندانپزشکی ایران برنامه هاى آموزشى کوتاه مدت حرفه اى لیزر را به صورت ٢ برنامه عمومى و ۴ برنامه تخصصى برگزار و به شرکت کنندگان گواهى معتبر مهارت حرفه اى ارائه مى نماید.
تلفن تماس:٠٢١٨٨٩٩۴٨٢۴ و ٠٩٣٠۵۴٣٩٢۶٢

photo_2017-06-12_10-02-11photo_2017-06-12_10-02-34photo_2017-06-12_10-02-36photo_2017-06-12_10-02-31photo_2017-06-12_10-02-29photo_2017-06-12_10-02-26