خانه > خبرگزاری انجمن > دکتر سعید ساعی(کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)

برنامه ها

بیوگرافی و سوابق

تلاش گردیده برنامه ایی ارائه شود که جنبه اجرایی و عملیاتی داشته ودرتوان اینجانب برای انجام باشد.

۱-تقویت انسجام درون سازمان (بین ارکان مختلف سازمان)

۲-تقویت و توسعه تعاملات برون سازمانی با سازمانها و نهادهای گوناگون

۳-تلاش و برنامه ریزی جهت بازگرداندن اختیارات تعلیق شده سازمان از طریق مجاری و مراجع مربوطه

۴-ارتقای کمی و کیفی فعالیت اطلاع رسانی سازمان با رویکرد حرفه ای و استفاده از فن آوری اطلاعات به منظور:

۱-۴آگاهی اعضاء از فعالیت های سازمان

۲-۴آگاهی منتخبان و مدیران سازمان از دیدگاه اعضا

۵-ارتقای کارآمدی و اصلاحات ساختاری سازمان با انتخاب افراد شایسته و با تجربه و وقت گذار در ارکان سازمان و بخش مدیریتی

۶-تلاش برای تامین منابع پایدار برای سازمان ازطرق مختلف از جمله توسعه کیفی صندوق تعاون و رفاه سازمان در قالب فعالیت‌های صحیح اقتصادی با مشارکت اعضاء

۷-تشکیل کمسیون های تخصصی سازمان متناظر با هر یک از گروههای  عضو سازمان با مشارکت و همکاری انجمن‌های علمی تخصصی

۸-جلب مشارکت مستمر و نظام مند انجمن‌های علمی درانجام وظایف و ماموریت های سازمان

 ۹-هماهنگی بین سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی برای ساماندهی به وضعیت رسیدگی به پرونده های قصور پزشکی

 ۱۰-سرمایه گذاری در ترویج اخلاق حرفه‌ای

۱۱-راه اندازی باشگاه فرهنگی تفریحی جامعه پزشکی تهران

متولد اصفهان فارغ التحصیل دوره دندانپزشکی عمومی از دانشگاه تهران و دوره تخصص اندودانتیکس از دانشگاه اصفهان

۱- معاون پشتیبانی ومجلس سازمان نظام پزشکی

۲- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق تعاون ورفاه

۳- عضو شورای عالی دندانپزشکی وزارت بهداشت

۴- دبیر کمیسیون دندانپزشکی پرشکی قانونی

۵- عضو شورای حل اختلاف جامعه پزشکی ۶- عضو کمیسیون تبصره ۷ وزارت بهداشت ۷- عضو هیئت تجدید نظر هیئت های انتظامی

٨-طراح وبرگزار کننده بزرگداشت روز دندانپزشکی از ابتدا تا کنون( بمدت ۱۲ سال)

۹- دبیر جشنواره چهره های ماندگار جامعه پزشکی

۱۰- طراح ومجری برنامه های گفتگو محور تاریخ شفاهی پزشکی معاصر

 ۱۱- معاون رفاهی اجتماعی سازمان

۱۲- دبیر شورای فرهنگی سازمان

١٣- مشاور دندانپزشکی رئیس دانشگاه شهید بهشتی

۱۴- مدیر کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

 ۱۵- عضو هیئت رئیسه دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

  ۱۶-دبیر انجمن دندانپزشکی ایران

۱۷- مسئول کمیته صنفی انجمن دندانپزشکی

۱۸- دبیر کنگره های مختلف دندانپزشکی ازجمله دبیر اجرایی کنگره اکسیدا ۵۷

 ۱۹-عضو هیئت مدیره کارگزاری بیمه نظام آسایش