خانه > خبرگزاری انجمن > دکتر محمد صادق آخوندی(کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)

برنامه ها

بیوگرافی و سوابق

برنامه اینجانب در صورت انتخاب در هیئت مدیره به شرح زیر است:

١- با توجه به اهمیت نهاد شورایعالى تلاش در جهت تشکیل شورایعالى هماهنگ و ترجیحا از لیست امید با محوریت شخصیتهاى مطرح و نتیجتا تشکیل فراکسیون قوى از این طیف در جهت تبدیل سازمان به مجموعه اى قوى و هماهنگ با قاطبه جامعه پزشکى و پیگیر حقوق صنفى پزشکان مى باشد.

٢- تشکیل دفتر برنامه ریزى گروه دندانپزشکى. این دفتر با هدف بکار گیرى ظرفیتهاى نمایندگان منتخب دندانپزشک در نظام پزشکى هاى سراسر کشور و هماهنگ نمودن خواسته هاى صنفى و  همچنین استفاده از ظرفیتهاى موجود در انجمن هاى علمى و صنفى و ایجاد یک جبهه مشترک با محوریت نظام پزشکى و انجمن دندانپزشکى ایران تشکیل گردد و برنامه هاى مختلفى در رابطه با مشکلات و معضلات دندانپزشکى را تدوین و پیگیرى نماید.

این برنامه ها مى تواند به عنوان نمونه موارد زیر را در بر گیرد:

- جلوگیرى از تاسیس دانشکده دندانپزشکى جدید،

- محدود نمودن ظرفیتهاى پذیرش در دانشکده هاى موجود،

- نظارت بر توسعه رشته هاى تخصصى،

- همکارى در امر تعیین تعرفه و توسعه  پوششهاى بیمه اى بر خدمات درمانى دندانپزشکى،

- واگذارى اموزش مداوم به انجمنهاى علمى و تخصصى،

- همکارى انجمنهاى علمى در تعیین استانداردهاى خدمات درمانى و مواد مصرفى و تجهیزات دندانپزشکى ،

- همکارى انجمنهاى علمى در برگزارى ازمونهاى بورد تخصصى،

- ضابطه مند نمودن برگزارى کنگره ها،

- اقدام در جهت جلوگیرى از افزایش بى رویه و غیر عادلانه مالیات در گروه دندانپزشکى و ….، – شفاف سازى برنامه هاى رفاهى سازمان و ایجاد شرایط برابر براى استفاده اعضا

- مذاکره بانهادهاى ذیربط در خصوص  جلوگیرى از پیگیرى قضایى شکایات از چند کانال موازى و پذیرش سازمان به عنوان تنها نهاد واجد صلاحیت در این امر و همکارى دیگرمجموعه ها نظیر پزشکى قانونى و تعزیرات حکومتى با سازمان،

- پیگیرى حق تاسیس مطب براى اعضاى هیئت علمى دانشگاهها در رشته هاى دندانپزشکى

- تدوین اصلاحات مورد نیاز در جهت افزایش حق راى در شورایعالى سازمان با توجه به افزایش نسبت دندانپزشکان به داروسازان و متخصصین علوم ازمایشگاهى

- اقدام هماهنگ با دیگر نمایندگان گروه پزشکى در جهت توسعه اختیارات سازمان در حوزه برنامه ریزى، تصمیم گیرى و اجرا از طریق اصلاح قانون تشکیل سازمان در مجلس شوراى اسلامى

- همچنین این دفتر مى تواند به عنوان یک جایگاه صنفى در پیگیرى معضلات و مشکلات دندانپزشکى کشور و ایجاد ارتباط منطقى دندانپزشکان با سازمانها و ادارات دولتى و غیره عمل نماید.

- بعلاوه  ایجاد این دفتر مى تواند نقش یک دفتر مطالبه گر از مجموعه و بدنه سازمان در جهت شفاف سازى فعالیتها، پاسخگو بودن به خواسته هاى منطقى اعضا و گزارش دهى مرتب از امور جارى به اعضا را ایفا نماید.

٣- اصلاح ساختار ادارى سازمان و کاهش نیروهاى غیر کارامد از طریق اعمال نظارت و وضع قوانین مورد نیاز در شورایعالى .

۴- اصلاح اساسنامه صندوق تعاون و رفاه در جهت اعمال نظارت بیشتر سازمان بر فعالیتهاى ان در شورایعالى سازمان

۵- پیگیرى حقوق تضییع شده اعضا در رابطه با سوء مدیریت سازمان و صندوق تعاون و رفاه که منجر به مالباختن جمع کثیرى از همکاران شده است

متولد ۱۳۳۹

سوابق تحصیلی :

-         فارغ التحصیل دوره دکتری از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۶۴

-         فارغ التحصیل دوره تخصصی از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۶۹

مشاغل و موقعیت های اجتماعی :

-         دبیر شورای مرکزی جامعه اسلامی دندان پزشکان ( ۱۳۸۹-۱۳۸۲) و (۱۳۹۶-۱۳۹۴)

-         استاد گروه آموزشی ارتودنسی از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۹۶-۱۳۹۱)

-         عضو هیأت موسس انجمن دندان پزشکی ایران (۱۳۶۷)

-         عضو هیأت مدیره کلینیک دندان پزشکی گسترش (۱۳۷۴-۱۳۶۹)

-         معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده دندان پزشکی شاهد (۱۳۷۷-۱۳۷۵)

-         مشاور معاون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در امور دندان پزشکی (۱۳۸۰-۱۳۷۷)

-         معاون اداره کل تجهیزات پزشکی (۱۳۷۹-۱۳۷۷)

-         معاون پژوهشی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۸۷-۱۳۸۴)

-         عضو هیأت موسس انجمن ارتودنتیست های ایران (۱۳۷۸)

-         سرپرست دفتر امور دندان پزشکی (۱۳۸۰-۱۳۷۹)

-         عضو دوره  اول و دوم و ششم هیأت مدیره انجمن ارتودونتیست های ایران(۱۳۹۲-۱۳۷۸) و (۱۳۹۴-۱۳۹۱)

-         مدیر مسئول وعضو هیأت تحریریه مجله دندان پزشکی جامعه اسلامی دندان پزشکان (۱۳۹۶-۱۳۷۹)

-         دبیر چهارمین جشنواره علمی پژوهشی دندان پزشکی شهید دکتر احمد هدایت (۱۳۸۲)

-         قائم مقام مرکز تحقیقات دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۹۶-۱۳۸۲)

-         عضو هیأت بورد تخصصی ارتودنسی دوره های ۱۶ و ۱۷و ۲۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

-         رئیس هیأت مدیره موسسه حمایت از افراد با افت شنوایی(۱۳۹۴-۱۳۸۰)

-         دبیر کمیته دندان پزشکی کمیسیون نشریات پزشکی کشور(۱۳۸۹-۱۳۸۵)

-         عضو شورای سلامت دهان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۹۶-۱۳۹۲)

-         سرپرست معاونت مالی و اداری پژوهشکده دندان پزشکی (۱۳۹۶-۱۳۹۴)

-         رئیس مرکز تحقیقات لیزر در دندان پزشکی (۱۳۹۶-۱۳۹۵)

-         عضو هیأت های بدوی و تجدید نظر سازمان نظام پزشکی (۱۳۹۶-۱۳۷۳)

-         عضو کمیسیون های بررسی شکایات سازمان پزشکی قانونی(۱۳۹۶-۱۳۷۵)

عضویت در انجمن های تخصصی و دریافت جوایز:

-         عضو انجمن دندان پزشکی ایران

-         عضوانجمن ارتودونتیست های ایران

-         عضو انجمن ارتودونتیست های اروپا (EOS)

-         رتبه اول تألیف کتاب سومین جشنواره علمی پژوهشی دندان پزشکی شهید دکتر احمد هدایت (۱۳۸۱)

-         مؤلف برگزیده دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۱

-         عضو کمیسیون های نشریات علوم پزشکی کشور (۱۳۸۹-۱۳۸۵) و (۱۳۹۶-۱۳۹۳)

-         عضو کمیته پزشکی صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری(۱۳۹۶-۱۳۹۲)