خانه > خبرگزاری انجمن > دکتر مهدی جوان(کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)

برنامه ها

بیوگرافی و سوابق

نظام پزشکی ، فقرِ ” درگاه قانون “

 

هر اتفاق سازنده ای در چند وجه تعریف میشود:

اول کارشناسی و مشخص کردن اولویتها

دوم استفاده از خرد جمعی

سوم اعمال و اجرای آن از طریق ” درگاه قانونی “

چهارم ارائه یک برنامه راهبردی جهت ایجاد شرایط اختیار ِ برد- برد

مسلما محدود کردن ِ فعالیت ها به موضع گیری و شعار، مفید و اثرگذار نخواهد بود

 

در مورد سازمان نظام پزشکی ، مستقل از تحلیل و کالبدشکافی ِ ادوار گذشته ، امروزه محمل و دستاویز قانونی محدود و کمی در اختیار وجود دارد، ولی در عین حال با برنامه ریزی میتوان به اهداف رسید و یا حداقل اثرگذاری واضحی داشت.

چهار محور در اولویتِ نیازهای امروز جامعه پزشکی احساس میشود

اول ، اعاده وجهه و آبرو و اعتبار صنفی در انظار عموم

دوم ، تصمیم گیری و اثر گذار بودن در مسائلی از صنف که عمدتا در مجموعه خود پزشکان قابل تعریف ، تحلیل و کارشناسی است ، که ابتدایی ترین آن بحث تعرفه و مالیات است.

سوم ، واگذاری برخی مسئولیت ها به مجموعه های ذیصلاح و موازی ، مثل انجمن ها

و چهارم ، تلاش جدی در ایجاد شرایطی برای شفاف سازی و پاسخگویی مسئولین نظام سلامت به اعضا و بدنه اجرایی آن .

تلاش در اجرایی کردن هر کدام از موارد و تنظیم یک راهکار مناسب بدون در نظر گرفتن وجوه چهارگانه ابتدایی بی ثمر خواهد بود

 

 به دو مثال اکتفا میکنم

 

 تعرفه :

امروز سازمان قانونا مسئولیت تعیین تعرفه را ندارد ،

اینکه فقط بدنبال گرفتن حق قانونیِ تعیین تعرفه باشیم خوب است ولی در شرایط کنونی کارساز نخواهد بود ، باید با ارایه برنامه ای از” درگاه قانونی “جهت تعیین تعرفه استفاده کرد . برنامه ای که هم به نفع اعضاء سازمان باشد و هم باری از مسئولیت درگاه مطبوع بردارد ، در این راستا تعامل و شناخت دغدغه های این درگاه جهت ارائه راهکار مربوطه حیاتی است

تنها در این صورت یک برنامه راهبردی ” برد – برد ” خواهیم داشت تا با اثبات توانایی ها ، به حق بتوان مدعی عودتِ این “درگاه قانونی”به خودِ سازمان شد

 

واگذاری :

 

مواردی که سازمان باید در جهت احقاق حقوق اعضا پیگیری کند کم نیست . پس چه بهتر که با واگذاری قسمتی از انها ، مانند مسئولیت های آموزشی و رفاهی به انجمن ها ، وقت بیشتری برای خود در جهت تمرکز بر سایر مسئولیتها ایجاد کند

حتی در این موارد که سازمان خود حق قانونی دارد ، میتواند نقشِ ” درگاه قانونی ” را برای انجمن ها بازی کند تا بعضی موارد مانند عضویت در انجمن ها ، کنگره ها و امتیازهای مربوطه را طی یک روند مشخص تعریف کرده و مقداری از مشکلات همکاران و انجمن ها را همزمان تسهیل کند

فارغ التحصیل دندان پزشکی عمومی دانشگاه مشهد ١٣٨٠

فارغ التحصیل رشته پروتزهای دندانی شهید بهشتی ١٣٨۶

هیئت علمی دانشگاه همدان ٨٨-١٣٨۶

هیئت علمی دانشگاه زاهدان ٩٠-١٣٨٨

مدرس دوره های آموزش تکمیلی جهاد دانشگاهی از سال ١٣٨۵ تا کنون

عضو هیئت مدیره انجمن پروستودونتیست های ایران

عضو هیئت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران