خانه > خبرگزاری انجمن > دکتر علی یزدانی(کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)

بیوگرافی و سوابق

-          متولد ۵ آبان ۱۳۲۹ در تهران

-          فارغ التحصیل سالن ۱۳۵۳ از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

-          گذراندن دوره سه ماهه در کالج سلطنتی جراحان انگلستان- لندن در رشته علوم پایه دندان پزشکی سال ۱۳۵۴

-          دوره تخصصی در رشته دندان پزشکی ترمیمی در دانشگاه بوستون سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹

-          دکتری دندان پزشکی از دانشگاه بوستون ۱۳۷۷

-          دوره فوق تخصصی در رشته دندان پزشکی ترمیمی در دانشگاه بوستون (C.A.G.S) 1979

-          گذراندن دوره تخصصی در دانشکده گلدمن – دانشگاه بوستون بخش بیومتریال (M.Sc.D.) 1979

-          دارای بورد ملی آمریکا در رشته دندان پزشکی ۱۳۷۹

مشاغل و مسئولیت ها :

-          استادیار ودانشیار در دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۶۵-۱۳۵۹

-          مشاور امور دندان پزشکی در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۶۶-۱۳۶۳

-          مدیر گروه ترمیمی در دانشگاه شهید بهشتی-  دانشکده دندان پزشکی ۱۳۶۳-۱۳۶۲

-          معاون امور آموزشی و پژوهشی در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۶۸-۱۳۶۳

-          عضو کمیته آموزشی و تحقیقات دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۶۸-۱۳۶۳

-          مدیر گروه ترمیمی در دانشگاه شهید بهشتی-  دانشکده دندان پزشکی ۱۳۶۸-۱۳۶۳

-          عضو کمیته برنامه های علمی ماهانه دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۶۸-۱۳۶۳

-          عضو کمیته آموزشی و برنامه ریزی دوره تخصصی رشته ترمیمی در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

-          عضو کمیته امتحانات بورد تخصصی دندان پزشکی ۱۳۶۵-۱۳۶۶

-          عضو کمیته آموزشی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۶۸-۱۳۶۶

-          عضو کمیته استاندارد دندان پزشکی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ۱۳۷۵-۱۳۶۵

-          کارشناس و مشاور خبره در کمیته مواد دندان پزشکی در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۱۳۷۵-۱۳۷۰

-          عضو کمیته فرهنگ و دایره المعارف دندان پزشکی جامعه دندان پزشکی ایران ۱۳۷۵-۱۳۷۱

-          دانشیار( استادیار) بخش دندان پزشکی ترمیمی – دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد تهران ۱۳۷۵-۱۳۷۲

-          عضو کمیته علمی کنگره های سالانه جامعه دندان پزشکی ایران از سال ۱۳۷۳-۱۳۶۲

-          استادیار بخش دندان پزشکی ترمیمی و بیو متریال در دانشکده دندان پزشکی گلدمن دانشگاه بوستون ۱۳۷۸-۱۳۷۵

-          استاد مهمان در بخش ترمیمی و بیومتریال دانشکده دندان  پزشکی دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۸۰ تاکنون

تحقیقات و تعلیمات:

در دوره دندان پزشکی عمومی:

-          علم وهنر دندان پزشکی ترمیمی ( تئوری وعملی) کاریولوژی

-          اکلوژن و آناتومی دندان

-          مواد دندانی

-          دندان پزشکی پیشگیری

دوره تخصصی دندان پزشکی :

-          دندان پزشکی ترمیمی پیشرفته

-          دندان پزشکی ترمیمی

-          دندان پزشکی پیشگیری

-          دندان پزشکی ترمیمی – در ارتباط با دیگر رشته های تخصصی دندان پزشکی

استاد سخنران و مهمان:

-          دانشکده دندان پزشکی – دانشگاه رفسنجان

-          دانشکده دندان پزشکی – دانشگاه همدان

-          دانشکده دندان پزشکی – دانشگاه زاهدان

فعالیت های رسمی:

فعالیت های خصوصی:

-          از سال ۱۳۵۵ کار در کلینیک خصوصی به عنوان دندان پزشک عمومی

-          از سال ۱۳۵۹ به عنوان متخصص در رشته ترمیمی فعالیت درمانی را ادامه داده اند.

فعالیت اجتماعی:

-          رئیس هیأت مدیره و مدیر اجرایی جامعه دندان پزشکی ایران و انجمن دندان پزشکی ایران از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۵ و ۱۳۸۱ تا ۸۷

-          مدیر اجرایی جامعه دندان پزشکی ایران ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷

-          عضو هیأت مدیره جامعه دندان پزشکی ایران از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۷

-          عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران ۱۳۶۶-۱۳۶۳

-          عضو کمیته علمی جامعه دندان پزشکی ایران ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۷

-          عضو هیأت تحریریه علمی مجله دندان پزشکی ایران ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۷

-          عضو کمیته اجرایی و علمی کنگره های سالانه جامعه و انجمن دندان پزشکی ایران و کنگره ۲۰-۲۱-۲۲-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶، سالهای ۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵

-          رئیس بیست و سومین کنگره علمی سالانه و سومین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندان پزشکی جامعه دندان پزشکی ایران سال ۱۳۶۵

-          رئیس چهل و دومین کنگره علمی سالانه و بیستمین نمایشگاه بین المللی مواد وتجهیزات دندان پزشکی انجمن دندان پزشکی ایران سال ۱۳۸۱

-          مشاور عالی وعضو کمیته برنامه ریزی کنگره های سالانه جامعه و انجمن دندان پزشکی ایران کنگره های: ۲۴-۲۵-۲۶ ۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶ در سالهای ۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵

-          عضو کمیته فنی و تحقیقاتی جامعه دندان پزشکی ایران ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۷

-          مدیر کمیته فنی و تحقیقاتی جامعه دندان پزشکی ایران ۱۳۶۶ تا۱۳۸۷

-          مشاور عالی کنترل کیفیت و مرغوبیت شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران

-          رئیس شورای برگزاری سی امین کنگره علمی سالانه و دهمین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندان پزشکی جامعه دندان پزشکی ایران تهران ۱۳۷۲

-          رئیس شورای برگزاری سی و یکمین کنگره علمی سالانه و یازدهمین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندان پزشکی جامعه دندان پزشکی ایران – تهران ۱۳۷۳

-          مدیر یازدهمین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندان پزشکی جامعه دندان پزشکی ایران – تهران سال ۱۳۷۳

-          مدیر بیست ودومین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندان پزشکی انجمن دندان پزشکی ایران تهران ۱۳۸۳

تحقیقات:

-          تحقیق تحتت عنوان: Mixture of the Lathe-cut Dental Alloy and Glass Ionomer Cement

-          تحقیق تحتت عنوان:Evaluation of Dental Caries in Opium –Addicted People

عضویت در مجامع بین المللی و داخلی

-          عضو سازمان نظام پزشکی ایران

-          عضو جامعه دندان پزشکی ایران

-          عضو انجمن دندان پزشکی ایران

-          عضو فدراسیون بین المللی دندان پزشکی

-          عضو فارغ التحصیلان دانشگاه بوستون

-          فلوشیپ کالج بین المللی دندان پزشکی از سال ۱۹۹۰

-          عضو انجمن دندان پزشکی آمریکا

فعالیت های بعد از مسئولیت در انجمن دندان پزشکی ایران

-          عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی و نماینده دندان پزشکان تهران بزرگ از سال ۸۸ تا ۹۶

-          عضو مجمع نظام پزشکی از سال ۸۸ تا ۹۲

-          عضو شورایعالی نظام پزشکی از سال ۸۸ تا ۹۲

-          مدیر اجرایی کنگره های دندان پزشکی سازمان نظام پزشکی از سال ۸۹ تا ۹۲

-          عضو هیأت بدوی سازمان نظام پزشکی از سال ۸۸ تا ۹۶

-          معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی کل از سال ۸۹ تا ۹۲

-          معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ از سال ۹۲ تا ۹۶

-          عضو کمیسیون انجمن های تخصصی وزارت بهداشت از سال ۹۲ تا ۹۶

-          عضو شواریعالی دهان و دندان وزارت بهداشت از سال ۹۲ تا ۹۶

-          سخنران مدعو در کنگره ها و سمینارهای بی شمار در ایران و خارج از کشور

-          عضو کمیته اجرایی موسسه خیریه نورآوران سلامت