خانه > خبرگزاری انجمن > دکتر امین فلاحی (کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)

برنامه ها

بیوگرافی و سوابق

تلاش در جهت تقویت همکاری سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت

 

تلاش در جهت ارائه شیوه نامه جدید گذران طرح های عمومی و تخصصی

 

استفاده از ظرفیت ها و انتقال تجارب مدیریتی در سازمان

 

استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه ها و نهادهای رابط جهت ارتقا برنامه های علمی سازمان

 

رایزنی و پیگیری مجدانه برای اخذ تسهیلات مختلف به جامعه دندانپزشکان به صورت ویژه

 

ایجاد سامانه “صدای همکار” در سازمان نظام پزشکی تهران

 

مدیر شبکه بهداشت و درمان

شهرستان های مختلف (شیروان، سرابله-چرداول)

فلوشیپ مدیریت بهداشت و درمان

مدرک hse از سازمان محیط زیست

مهندسی تجهیزات پزشکی

مدال طلای المپیاد کشوری