خانه > خبرگزاری انجمن > دکتر سیامک شایان امین (کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران)

برنامه ها

بیوگرافی و سوابق

 

متولد ۱۳۵۹ مشهد

- فعالیت در حوزه ادبیات داستانی ۱۳۷۸

- فعالیت در حوزه مطبوعات دانشجویی و سردبیری چندین نشریه دانشجویی در حوزه ادبی، فرهنگی و اجتماعی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴

- دبیری دو جایزه ادبی در مشهد (جشنواره داستان‌های ایرانی) ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴

- دانش‌آموختگی دوره دکترای عمومی دندان‌پزشکی ۱۳۸۴

- عضویت در تحریریه هفته‌نامه سپید ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳

- عضویت و همکاری با انجمن دندان‌پزشکی ایران ۱۳۹۰ تا امروز

- عضویت در کمیته اطلاع‌رسانی و انتشارات انجمن دندان‌پزشکی ایران و همکاری در برگزاری کنگره‌های سالیانه انجمن

- سردبیری سایت دندانپزشکی ایردن ۱۳۹۱

- همکاری با مطبوعات عمومی و تخصصی حوزه پزشکی ۱۳۸۵ تا امروز

- دبیری تحریریه خبرنامه انجمن دندان‌پزشکی ایران ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

- سردبیری سایت دندان‌پزشکی دندانه ۱۳۹۲ تا امروز

- اخذ مجوز و انتشار ماهنامه صنفی خبری نگین دندان‌پزشکی ۱۳۹۴ تا امروز

- فعالیت کانال تلگرام دندانه ۱۳۸۴ تا امروز

- اخذ مجوز فعالیت پایگاه خبری الکترونیک دندانه ۱۳۹۵

- اخذ مجوز انتشارات دندانه ۱۳۹۵