خانه > اسلاید شو > هموطنان و همکاران گرامی …

به نام خدا

هموطنان و همکاران گرامی

با وقوع زلزلۀ تاسف بار کرمانشاه که باعث کشته و مجروح و بی خانمانی جمعی از هم میهنان ما گشته است، انجمن دندان پزشکی ایران شعبۀ کرمانشاه به منظور یاری رساندن به بازماندگان این فاجعۀ انسانی در محل دانشکدۀ دندان پزشکی دانشگاه کرمانشاه اقدام به تاسیس ستاد بحران نموده . اعضاء این ستاد که شامل نمایندگان انجمن دندان پزشکی استان، اعضاء هیئت علمی دانشکده دندان پزشکی و نظام پزشکی می باشند،به منظور تسهیل در امر کمک رسانی اقدام به اعلام دو شماره حساب به نام های دکتر فریدون نعمتی رئیس انجمن دندان پزشکی ایران شعبۀ کرمانشاه و دکتر سید علی ناصری بازرس این شعبه نموده اند. ازهمکاران و عزیزان دندان پزشک و سایر هموطنان درخواست می گردد کمک های نقدی خود را جهت تامین بخشی از نیازهای هموطنان گرفتار در مصیبت زلزله به حساب های اعلام شده واریز نمایند.

۶۱۰۴۳۳۷۸۹۰۸۵۸۹۵۱    دکتر فریدون نعمتی

۶۱۰۴۳۳۷۶۸۲۱۸۹۹۰۵    دکتر سید علی ناصری