خانه > اخبار انجمن
پس از انتخاب هیئت رئیسه( دکتر حسین نجفی به عنوان رئیس، دکتر مهدی نوربخش مقدم به عنوان منشی، دکتر جواد حامد عزیزی و دکتر جواد ایزد پور به عنوان ناظر)، مجمع عمومی وارد دستور جلسه شد و گزارش هیئت مدیره و بازرس به مجمع ارائه شد. پس از معرفی کاندیداها رای گیری انجام شد و با اعلام نتیجه، مجمع عمومی به کار خود پایان داد.
اعضای انتخاب شده، در نخستین جلسه خود که روز ششم بهمن ماه، با حضور دکتر میر ابوالفتح رضوی رئیس هیئت مدیره سابق برگزار شد، برای تعیین مسئولیت ها رای گیری کردند و نتیجه به شرح زیر اعلام گردید:
دکتر محمود یزدیان، خزانه دار دکتر حسین یزدی، منشی دکتر بابک محسنی، رابط علمی در این جلسه، دکتر محمود یزدیان، بازرس هیئت مدیره انجمن در دوره گذشته و دکتر علی تسخیری، بازرس هیئت مدیره کنونی حضور داشتند.