خانه > اسلاید شو

هشتمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح پایان دی ماه برگزار می شود

دکتر محمدباقر رحمانی رییس هشتمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح در این باره گفت : این کنگره از تاریخ ۳۰ دیماه تا ۲ بهمن ماه ۱۳۹۴ برگزار می گردد

این کنگره توسط مرکز تخصصی دندانپزشکی ۶۰۰ ابهاد نزاجا و با همکاری دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا برگزار خواهد شد

برای هر آنچه درخصوص پنجاه وششمین کنگره انجمن دندان پزشکی ایران می خواهید بدانید به سایت کنگره به آدرس WWW.excida.ir مراجعه نمایید.

 پنجاه و ششمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران در سال آتی همراه با کنگره منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه FDI در سال ۲۰۱۶ برگزار می گردد