خانه > خبرگزاری انجمن

در این شماره از خبرنامه خواهید خواند:  سرمقاله - نظام پزشکی، انتخابات، آینده و چالش ها گزارش -مشعل این کاروان خاموش شد …ء -فرصتی در جهت ارائه نظرات کاندیداهای …ء -نکوداشت سالگرد انتشار نخستین خبرنامه …ء -لازمه ارائه خدمات مناسب به همکاران …ء -ساینادنت در کنگره ها و ایستگاه های انجمن …ء گفتگو -بامشارکت حداکثری همکاران […]

برنامه ها و سمینارهای بازآموزی ۶ ماهه اول سال جاری انجمن دندانپزشکی ایران – شعبه فارس: تاریخ موضوع محل امتیاز ۱۳۹۶/۵/۲۶ ایستگاه علمی اکسیدا ۵۸ هتل پارس ۱۰ امتیاز ۱۳۹۶/۶/۲ مدون ارتودنسی خانه سلامت ۴ امتیاز ۲۲و ۱۳۹۶/۵/۲۳ ۱۳۹۶/۵/۳۰ کراون لنت (پریو) دفتر انجمن (۴ جلسه) – ۵و۱۳۹۶/۵/۶ ۲۶و ۱۳۹۶/۵/۲۷ ۹ و ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۳۰ و […]

برنامه ها بیوگرافی و سوابق   فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کارشناس نظارت بردرمان امور دندان پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از۷۸تا۸۰ کارشناس مسئول نظارت بردرمان امور دندان پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از۸۰تا۹۱

برنامه ها بیوگرافی و سوابق   متولد ۱۳۵۹ مشهد – فعالیت در حوزه ادبیات داستانی ۱۳۷۸ – فعالیت در حوزه مطبوعات دانشجویی و سردبیری چندین نشریه دانشجویی در حوزه ادبی، فرهنگی و اجتماعی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ – دبیری دو جایزه ادبی در مشهد (جشنواره داستان‌های ایرانی) ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ – دانش‌آموختگی دوره دکترای عمومی دندان‌پزشکی […]

برنامه ها بیوگرافی و سوابق   متولد١٣٢٩تهران سال١٣۴٨دیپلم ازدبیرستان مروى ورودى١٣۴٩دانشکده دندانپزشکى دانشگاه فردوسى مشهددانش آموخته سال ۵۵دو سال خدمت را درسیستان وبلوچستان درسال۵٧مطب درخیابان شهبازتاسیس کردم وتاکنون در آن هستم یک دوره بازرس انجمن