خانه > خبرگزاری انجمن

برنامه ها بیوگرافی و سوابق   متولد ۱۳۵۹ مشهد – فعالیت در حوزه ادبیات داستانی ۱۳۷۸ – فعالیت در حوزه مطبوعات دانشجویی و سردبیری چندین نشریه دانشجویی در حوزه ادبی، فرهنگی و اجتماعی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ – دبیری دو جایزه ادبی در مشهد (جشنواره داستان‌های ایرانی) ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ – دانش‌آموختگی دوره دکترای عمومی دندان‌پزشکی […]

برنامه ها بیوگرافی و سوابق   متولد١٣٢٩تهران سال١٣۴٨دیپلم ازدبیرستان مروى ورودى١٣۴٩دانشکده دندانپزشکى دانشگاه فردوسى مشهددانش آموخته سال ۵۵دو سال خدمت را درسیستان وبلوچستان درسال۵٧مطب درخیابان شهبازتاسیس کردم وتاکنون در آن هستم یک دوره بازرس انجمن

برنامه ها بیوگرافی و سوابق تلاش در جهت تقویت همکاری سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت   تلاش در جهت ارائه شیوه نامه جدید گذران طرح های عمومی و تخصصی   استفاده از ظرفیت ها و انتقال تجارب مدیریتی در سازمان   استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه ها و نهادهای رابط جهت ارتقا برنامه های […]

برنامه ها بیوگرافی و سوابق اهداف و برنامه ها ۱ . آموزشی : الف( با توجه به نقش پررنگ انجمن های علمی )انجمن مادر و انجمن های علمی تخصصی( در امر آموزش جامعه دندانپزشکی و با توجه به بند )د( ماده ۳ از فصل دوم قوانین نظام پزشکی که اجرای برنامه های آموزش مداوم اعضا […]

برنامه ها بیوگرافی و سوابق با توجه به اینکه درصورت انتخاب، هر یک از اعضاء هیئت مدیره نظام پزشکی تهران واجد یک هفدهم رای دراین حلقه صنفی خواهند بود، با درنظر داشتن وزن هریک از اعضاء، سهم بنده از فعالیتهای این سازمان در سه سطح به شرح زیر خواهد بود. سطح یک (نظام پزشکی) هدف […]

بیوگرافی و سوابق -          متولد ۵ آبان ۱۳۲۹ در تهران -          فارغ التحصیل سالن ۱۳۵۳ از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی -          گذراندن دوره سه ماهه در کالج سلطنتی جراحان انگلستان- لندن در رشته علوم پایه دندان پزشکی سال ۱۳۵۴ -          دوره تخصصی در رشته دندان پزشکی ترمیمی در دانشگاه بوستون سال ۱۳۵۷ تا […]