خانه > خبرگزاری انجمن

برنامه ها بیوگرافی و سوابق نظام پزشکی ، فقرِ ” درگاه قانون “   هر اتفاق سازنده ای در چند وجه تعریف میشود: اول کارشناسی و مشخص کردن اولویتها دوم استفاده از خرد جمعی سوم اعمال و اجرای آن از طریق ” درگاه قانونی “ چهارم ارائه یک برنامه راهبردی جهت ایجاد شرایط اختیار ِ […]

برنامه ها بیوگرافی و سوابق برنامه اینجانب در صورت انتخاب در هیئت مدیره به شرح زیر است: ١- با توجه به اهمیت نهاد شورایعالى تلاش در جهت تشکیل شورایعالى هماهنگ و ترجیحا از لیست امید با محوریت شخصیتهاى مطرح و نتیجتا تشکیل فراکسیون قوى از این طیف در جهت تبدیل سازمان به مجموعه اى قوى […]

بیوگرافی و سوابق  دندانپزشک عمومی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ١٣٧٣ تا حال کارشناس دادگستری در امور دندانپزشکی معاونت اداری مالی دانشکده دندانپزشکی به مدت ۴ سال معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی به مدت ۴ سال مدیریت آموزشی دانشکده دندانپزشکی قائم مقام دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر عضویت در کمیته […]

برنامه ها بیوگرافی و سوابق تلاش گردیده برنامه ایی ارائه شود که جنبه اجرایی و عملیاتی داشته ودرتوان اینجانب برای انجام باشد. ۱-تقویت انسجام درون سازمان (بین ارکان مختلف سازمان) ۲-تقویت و توسعه تعاملات برون سازمانی با سازمانها و نهادهای گوناگون ۳-تلاش و برنامه ریزی جهت بازگرداندن اختیارات تعلیق شده سازمان از طریق مجاری و […]

برنامه ها بیوگرافی و سوابق در دوران انتخابات سلامت انتخابات مشارکت حد اکثری تهیه لیست کارآمد و تشکیل تیم ارزشمند و آگاه پس از مرحله اول تلاش در مجمع جهت انتخاب رئیس کل در تراز جامعه پزشکی فرهیخته تلاش در جهت تشکیل شورای عالی از میان مجمع به بهترین شکل تلاش در جهت فرستادن تیم […]

اسامی کاندیداهای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران ردیف نام‌ونام‌خانوادگی تصویر ۱ دکتر محمد بیات (برای دیدن سوابق و برنامه های این کاندیدا اینجا کلیک کنید) ۲ دکتر سعید ساعی (برای دیدن سوابق و برنامه های این کاندیدا اینجا کلیک کنید) ۳ دکتر مرتضی نشاندار (برای دیدن سوابق و برنامه های این […]