خانه > کمیته های انجمن > کمیته اطلاع رسانی و هیت تحریریه خبرنامه

دکتر محسن امین سبحانی:

مسئول کمیته

امین-سبحانی

دکتر سید محمود میران

 محمود-میران

دکتر محمد ابراهیم ذاکر

ذکر

دکتر رفیع کافیه

رفیع-کافیه

دکتر عطاالله شیرازی

 شیرازی

دکتر مسعود احمدی ابهری

احمدی-ابهری

دکتر علی مرسلی