انجمن اندودانتیست‌های ایران (Iranian Assocciation of Endodontists) یک تشکیل علمی و صنفی با هدف تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت سطح سلامت آحاد جامعه در حیطه مرتبط با این علم تشکیل گردیده و برای رسیدن به این هدف، افزایش سطح اطلاعات و آگاهی‌ها، تغییر در نگرش و ارتقاء مهارتهای علمی همکاران محترم دندانپزشک و اندودانتیست مطابق با آخرین دستاوردهای علمی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. هیئت مؤسس این انجمن شامل آقایان دکتر مهدی منصف، دکتر سید احمد قاضی نوری، دکتر میر عبداله سلوتی، دکتر احمد صادقین، دکتر کاظم آشفته یزدی، دکتر عباسعلی خادمی، دکتر محمود صفایی، دکتر محمد ضرابیان، دکتر سید بهروز موسوی و دکتر علی کنگرلو در تیرماه ۱۳۷۴ سنگ بنای این انجمن را پایه گذاری نمودند.

اولین مجمع عمومی انجمن در خرداد سال ۱۳۷۵ تشکیل و اعضای هیئت مدیره اول را به شرح ذیل انتخاب نمودند:

-آقای دکتر سید بهروز موسوی رئیس

- آقای دکتر احمد صادقین نایب رئیس

- آقای دکتر میر عبداله سلوتی دبیر انجمن

- آقای دکتر اکبر خیاط خزانه‌دار

- آقای دکتر کاظم آشفته یزدی عضو

- آقای دکتر سید احمد قاضی نوری بازرس

- آقای دکتر سید محمود صفایی عضو علی البدل

- آقای دکتر سعید عسگری عضو علی البدل

- آقای دکتر حسن رزمی بازرس علی البدل

دومین مجمع عمومی انجمن در مهرماه سال ۱۳۷۷ تشکیل و هیئت مدیره دوم را به ترکیب ذیل انتخاب نمود:

- آقای دکتر احمد صادقین رئیس

- آقای دکتر میر عبداله سلوتی نایب رئیس

- آقای دکتر اکبر خیاط عضو

- آقای دکتر محمود صفایی خزانه‌دار

- آقای دکتر سعید عسگری عضو

- آقای دکتر محمد رضا شریفیان بازرس

- آقای دکتر حمید بحرینیان عضو علی البدل

- آقای دکتر عباسعلی خادمی عضو علی البدل

- آقای دکتر خسرو سهرابی بازرس علی البدل

سومین مجمع عمومی انجمن در مهرماه ۱۳۷۹ سومین هیئت مدیره انجمن را با ترکیب زیر برگزید:

- آقای دکتر سعید عسگری رئیس

- آقای دکتر اکبر خیاط نایب رئیس

- آقای دکتر اکبر فلاح رستگار عضو

- آقای دکتر محمد اثنی عشری خزانه‌دار

- آقای دکتر حمید بحرینیان عضو

- آقای دکتر محمد رضا شریفیان بازرس

- آقای دکتر مهرداد لطفی عضو علی البدل

- آقای دکتر محمد سعید شیخ رضایی عضو علی البدل

- آقای دکتر محسن امین سبحانی بازرس علی البدل

چهارمین مجمع عمومی انجمن در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ در محل برگزاری کنگره ششم (سالن همایش‌های رازی) برگزار گردید و ترکیب ذیل را جهت خدمت در هیئت مدیره دوره چهارم انتخاب کرد:

- آقای دکتر سعید عسگری رئیس

- آقای دکتر محمدرضا شریفیان نایب رئیس

- آقای دکتر اکبر فلاح رستگار عضو

- آقای دکتر محمد اثنی عشری خزانه‌دار

- آقای دکتر حسن رزمی عضو

- آقای دکتر محسن امین سبحانی بازرس

- آقای دکتر محمد سعید شیخ رضایی عضو علی‌ البدل

- آقای دکتر علی کنگرلو عضو علی البدل

- آقای دکتر خسرو سهرابی بازرس علی البدل

پنجمین دوره هیئت مدیره در بهمن ماه سال ۱۳۸۳ در شهر شیراز و در محل برگزاری کنگره هشتم توسط مجمع عمومی به شرح ذیل انتخاب گردید:

- آقای دکتر سعید عسگری رئیس

- آقای دکتر حسن رزمی نایب رئیس

- آقای دکتر محمد اثنی عشری خزانه‌دار

- آقای دکتر محمد حسن ضرابی دبیر انجمن

- آقای دکتر اکبر خیاط عضو

- آقای دکتر اکبر فلاح رستگار عضو

- آقای دکتر محمود صفایی عضو

- آقای دکتر محسن امین سبحانی بازرس

- آقای دکتر مسعود پریرخ عضو علی البدل

- آقای دکتر مسعود براتی عضو علی البدل

- آقای دکتر فریبرز معظمی بازرس علی البدل

ششمین دوره هیئت مدیره در مردادماه ۱۳۸۶ در شهر تهران در محل برگزاری دهمین همایش انجمن در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توسط مجمع عمومی به شرح ذیل انتخاب گردید:

- آقای دکتر محمد جعفر اقبال رئیس

- آقای دکتر حسن رزمی نایب رئیس

- آقای دکتر سعید عسگری عضو

- آقای دکتر محمد اثنی عشری خزانه دار

- خانم دکتر ناهید اخلاقی دبیر انجمن

- آقای دکتر سعید پریرخ عضو

- آقای دکتر حمید بحرینیان عضو

- آقای دکتر محسن امین سبحانی بازرس

- آقای دکتر محمود صفایی عضو علی البدل

- آقای دکتر علی کنگرلو عضو علی البدل

- آقای دکتر بابک زندی بازرس علی البدل

هفتمین دوره هیئت مدیره در مردادماه ۱۳۸۹ در شهر مشهد مقدس در محل سالن همای های صدا و سیمای مشهد(صبا) توسط مجمع عمومی به شرح ذیل انتخاب گردید.

- آقای دکتر حسن رزمی رئیس هیئت مدیره

- آقای دکتر محمد جعفر اقبال دبیر انجمن

- خانم دکتر جمیله قدوسی عضو هیئت مدیره

- آقای مسعود پریرخ عضو هیئت مدیره

- خانم دکتر ناهید اخلاقی عضو هیئت مدیره

- آقای دکتر محسن امین سبحانی خزانه‌دار

- آقای دکتر کاظم آشفته یزدی بازرس

- آقای دکتر سعید عسگری عضو علی‌البدل

- آقای دکتر سعید عسگری عضو علی‌البدل

- آقای دکتر مسعود ساعتچی عضو علی‌البدل

- آقای دکتر حسین اکبری بازرس علی‌البدل

از سال ۱۳۷۶ با تصویب هیئت مدیره انجمن مقرر گردید به صورت سالیانه این انجمن اقدام به برگزاری همایش‌های علمی تخصصی نماید و طبق این برنامه‌ریزی تاکنون یازده همایش بین‌المللی این انجمن با حضور دانشمندان و محققان برجسته داخلی و خارجی به صورت سنواتی و به شرح زیر برگزار شده است.

با همکاری دانشگاه علوم پزشکی

محل بـــرگــزاری

دبیر همایش

رئیس همایش

عنوان همایش

تهران

تهران-مرکز همایشهای صدا و سیما

دکتر احمد صادقین

-

اولین

مشهد

مشهد – دانشکده دندانپزشکی

دکتر میر عبداله سلوتی

دکتر مهدی منصف

دومین

شـیراز

شیراز- مرکز همایشهای صدرا و سینا

دکتر اکبر خیاط

-

سومین

اصفهان

اصفهان – مرکز همایشهای دانشگاه

دکتر حمید بحرینیان

-

چهارمین

شهید بهشتی

تهران – مرکز همایشهای رازی

دکتر سعید عسگری

دکترمحمدجعفر اقبال

پنجمین

تهران

تهران – مرکز همایشهای رازی

دکتر حسن رزمی

-

ششمین

مشهد

مشهد – هتل پردیسان

دکتر اکبر فلاح رستگار

دکترمیرعبداله سلوتی

هفتمین

شـیراز

شیراز – مرکز همایشهای صدرا و سینا

دکتر اکبر خیاط

-

هشتمین

اصفهان

اصفهان – مرکز همایشهای دانشگاه

دکتر عباسعلی خادمی

دکتر بهروز موسوی

نهمین

شهید بهشتی

تهران مرکز همایشهای امام خمینی

دکتر محمد اثنی عشری

دکتر عباس زالی

دهمین

تهران

تهران – هتل المپیک

دکتر حسن رزمی

دکتر محمد ضرابیان

یازدهمین

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

تهران هتل المپیک

دکتر ناهید اخلاقی

-

دوازدهمین

مشهد مقدس

سالن همایش های صدا و سیمای مشهد (صبا)

دکتر جمیله قدوسی

دکتر محمد حسین ضرابی

سیزدهمین

شیراز

سالن های جهاد دانشگاهی

دکتر فریبرز معظمی

دکتراکبر خیاط

چهاردهمین

از سال ۱۳۷۶ با تصویب هیئت مدیره انجمن تاکنون این انجمن اقدام به انتشار جزوات آموزشی راهنمای بیماران، لغت‌نامه رشته اندودانتیکس و برگزاری دوره‌های آموزش مدون و بازآموزی به کمک محققین و اساتید داخل و خارج از کشور نموده است.

از پاییز سال ۱۳۸۳ هیئت مدیره انجمن مصمم گردید که خبرنامه فصلی خود را منتشر نماید و با همت دست‌اندرکاران امر، بخوبی از عهده آن برآمد و هم اکنون این خبرنامه به صورت دوره‌ای چاپ شده و در اختیار اعضاء قرار می‌گیرد.

همچنین از سال ۱۳۸۵ مجله علمی انگلیسی (Iranian Endodontic Journal) با همت هیئت تحریریه و با پشتیبانی هیئت مدیره انجمن فعالیت خود را آغاز نموده است. خوشبختانه این ژورنال توسط کمیسیون نشریات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و هم اکنون تنها ژورنال انگلیسی – تخصصی حرفه دندانپزشکی محسوب می‌گردد که دارای امتیاز علمی و پژوهشی است.

این ژورنال علمی همراه با کتب، خبرنامه و جزوات علمی دیگر به طور رایگان و به صورت دوره‌ای جهت اعضاء انجمن ارسال می‌گردد.

قابل ذکر می‌باشد که هم‌اکنون این انجمن دارای حدود پانصد نفر عضو پیوسته و وابسته می‌باشد و از آنجا که عضویت در این انجمن برای سایر متخصصین و دندانپزشکان گرامی امکانپذیر می‌باشد درصورتی که همکاران ارجمند برای عضویت در انجمن اندودانتیست‌های ایران ابراز تمایل نمایند با آغوش باز استقبال به عمل خواهد آمد.