تاریخچه ای مختصر از شکل گیری انجمن علمی پریودنتولوژی ایران
Iranian Academy of Periodontology

بیست پنجم فروردین ماه سال ۱۳۷۹ همزمان با تشکیل کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران تعدادی از پریودنتیست های شرکت کننده در جلسه ای ضرورت تشکیل انجمن پریودنتولوژی ایران را خواستار و مورد تأیید قرار دادند. برهمین اساس جمع مذکور آقایان: دکتر محمود تمیزی،
دکتر علی اکبر خوشخونژاد، دکتر مجتبی سیدین، دکتر غلامعلی غلامی، دکتر هدایت اله گلستانه،
دکتر غلامعباس مرتضوی و دکتر حمید مقدس را بعنوان اعضا هیئت مؤسس تعیین کردند.
در اولین جلسه هیئت مؤسس، مسئولیت تشکیل جلسات، پیگیری و فراهم کردن مقدمات به عهده اینجانب به عنوان رئیس هیئت مؤسس گذاشته شد. هیئت مؤسس پس از تدوین اساسنامه و تأیید آن بوسیله وزارت بهداشت تصمیم به تشکیل مجمع عمومی گرفت این مجمع در تاریخ ۲۷/۱۱/۷۹ در محل دبیرخانه نظام پزشکی واقع در خیابان حافظ کوچه شیرین با شرکت ۴۸ نفر از متخصصین پریودنتولوژی از تهران و شهرستانها و با حضور نماینده وزارت بهداشت تشکیل، پس از بحث و تبادل نظر انتخابات هئیت مدیره برگزار و در اولین جلسه هیئت مدیره مسئولیت هر یک از اعضاء که در مجمع عمومی با اکثریت آراء انتخاب شده بودند به شرح زیر تعیین گردید آقایان:
۱٫    دکتر غلامعباس مرتضوی     (رئیس هیئت مدیره)
۲٫    دکتر اصغر میرعمادی         (قائم مقائم)
۳٫    دکتر امیررضا رکن         (خزانه دار و مسئول امور مالی)
۴٫    دکتر غلامعلی غلامی         (دبیر)
۵٫    دکتر محمود تمیزی         (عضو)
۶٫    دکتر مهرداد رادور        (بازرس)
۷٫    دکتر علیرضا فتحیه         (بازرس)
نتیجه انتخابات طی گزارشی به وزارت بهداشت ارسال و پروانه فعالیت انجمن در تاریخ ۱۶/۰۳/۱۳۸۰ از طرف این وزارتخانه صادر و ابلاغ گردید.
در اسفند ۱۳۷۹ هیئت مدیره تصمیم گرفت اولین کنگره پریودنتولوژی ایران را تشکیل دهد. ریاست این کنگره از طرف هیئت مدیره به اینجانب سپرده شد. اعضاء کمیته انتخاب و مقدمات امر فراهم گردید. اعضاء هیئت مدیره و کمیته انتخابی خصوصاً آقایان دکتر امیررضا رکن ودکتر غلامعلی غلامی صمیمانه با اینجانب همکاری و اولین کنگره پریودنتولوژی به فاصله ۷  در مهرماه ۱۳۸۰ در دانشگاه شهید بهشتی سالن امام علی برگزار شد. در طول مسئولیت این هیئت مدیره دو کنگره دیگر یکی در مشهد به ریاست آقای دکتر محمود تمیزی در مهرماه ۱۳۸۱ و دیگری در اصفهان به ریاست آقای دکتر هدایت اله گلستانه در مهرماه ۱۳۸۲  با موفقیت برگزار شد. در کنگره اصفهان حدود پانصد نفر شرکت کردند.
چون در ابتدا انجمن دبیرخانه و مکانی نداشت کلیه جلسات هیئت مؤسس، هیئت مدیره ، مکاتبات و پیگیریها از طریق دفتر اینجانب در مطب انجام میشد در حقیقت از صفر شروع کردیم. آرم انجمن تهیه و فرم کارت عضویت طراحی ، تهیه و تحویل گردید. همچنین در بانکهای تجارت و توسعه بنام انجمن پریودنتولوژی افتتاح حساب شد.  پس از مدتی نظام پزشکی اتاق کوچکی در اختیار این انجمن گذاشت که دبیرخانه دو انجمن دیگر، ارتودنسی و اطفال در آن اتاق مستقر بودند. در همان موقع
خانم زهرا یزدیان به عنوان منشی استخدام گردید. پس از چند سال که انجمن دندانپزشکی ایران ساختمان جدیدی خریداری کرد اتاقی در اختیار انجمن پریودنتولوژی گذاشت که هنوز هم دبیرخانه در آنجا مستقر می باشد.
سه سال بعد از تشکیل اولین دوره هیئت مدیره تعداد اعضاء به ۱۱۰ نفر و با احتساب تقاضای ۱۱ نفر دیگر در اصفهان و تصویب آنها جمعاً شماره اعضاء به ۱۲۱ نفر رسید. در همان دوره اول که تعداد جلسات آن مجموعاً به حدود صد رسید سایت انجمن برقرار و یک دستگاه کامپیوتر خریداری شد. گزارش مشروح اقدامات انجام شده در کنگره اصفهان در پایان دوره مسئولیت به اطلاع اعضاء مجمع عمومی رسید و در دبیرخانه انجمن موجود است.
دومین دوره هیئت مدیره به ریاست آقای دکتر مجتبی سیدین و سومین و چهارمین دوره به ریاست
آقای دکتر امیررضا رکن و پنجمین دوره به ریاست آقای دکتر بهزاد هوشمند تشکیل شد. که هر یک با علاقمندی وفعالیت فراوان به پیشرفت این انجمن خدمات فراوانی کرده اند.
در تاریخ ۰۹/۱۰/۱۳۸۵ از طرف هیئت مدیره انجمن اینجانب به عنوان رئیس شورایعالی انتخاب و مأمور تشکیل شورا شدم که با مشورت هیئت مدیره محترم وقت، تعدادی از همکاران پیشکسوت، با سابقه و علاقمند تا کنون به عنوان اعضاء شورا انتخاب شده اند. در حال حاضر تعداد این اعضاء شانزده نفر  می باشند که بر اساس آئین نامه مصوب در مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۵/۰۹/۱۳۸۷ در جزیره کیش انتخاب شده اند. رئیس شورا در هر دوره جدید هیئت مدیره از طرف اعضاء شورا انتخاب
می گردد. جلسات شورا برحسب نیاز و ضرورت تشکیل می شود که از سال ۸۵ تا کنون به عنوان مشاور و یک بازوی کمکی در کنار هیئت مدیره ها و کمیته کنگره ها بوده است. اعضاء شورا در حال حاضر عبارتند از آقایان:
۱٫    دکتر رضا پورعباس
۲٫    دکتر محمود تمیزی
۳٫    دکتر محمود جهانگیرنژاد
۴٫    دکتر احمد حائریان
۵٫    دکتر علی اکبر خوشخونژاد
۶٫    دکتر فرخ خطیب لو
۷٫    دکتر محمد ابراهیم رحمانی
۸٫    دکتر امیررضا رکن
۹٫    دکتر سیدمجتبی سیدین
۱۰٫ دکتر محمدرضا طالبی اردکانی
۱۱٫ دکتر غلامعلی غلامی
۱۲٫ دکتر هدایت اله گلستانه
۱۳٫ دکتر غلامعباس مرتضوی
۱۴٫ دکتر حمید مقدس
۱۵٫ دکتر سیداصغر میرعمادی
۱۶٫ دکتر بهزاد هوشمند
هم اکنون که تقریباً ۱۵ سال از تأسیس انجمن میگذرد هیئت مدیره ها همیشه از انسجام بسیار خوبی برخوردار و در راه پیشرفت انجمن و علم پریودنتولوژی کوشا بوده از نظر وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی یکی از انجمنهای بسیار فعال و دارای جایگاه خاص در بین انجمنهای عملی میباشد که نشانه علاقمندی و صداقت و پشتکار اعضاء آن می باشد. تاکنون خوشبخاته کنگره  ها  و سمپوزیومها و دیگر برنامه های علمی بطور منظم برگزار و در سال ۹۴ شاهد برگزاری پانزدهمین آن خواهیم بود. در بسیاری از این کنگره ها از برجسته ترین اساتید خارجی دعوت شده که با حضور خود اطلاعات و دانسته هایشان را با شرکت کنندگان ایرانی در میان گذارند. خوشبختانه استقبال از کنگره ها و
سمپوزیوم های علمی انجمن بسیار چمشگیر و امیدبخش بوده و غالباً مورد تحسین شرکت کنندگان خارجی و مقامات داخلی قرار گرفته است.
تردیدی نیست بزودی که دبیرخانه انجمن در ساختمانی نوساز و با مالکیت خود و در کنار انجمن دندانپزشکی ایران واقع در خیابان گیشا خیابان پیروزی غربی پلاک ۸۳  مستقر میشود شاهد فعالیتهای گسترده تر و ارتقاء بیشتر جایگاه انجمن پریودنتولوژی خواهیم بود.

 

تلفن: 88245591 021

فکس: 88245592 021

سایت:  www.iap.ir