خانه > شعب انجمن > آذربایجان غربی

دکتر بهنام عباسیان ، رئیس هیئت مدیره
- نائب رئیس: دکتر غلامحسین خدا رحم پور
خزانه دار: دکترشهناز نیری
عضو: دکترمریم تاییدی-
عضو – دکتر بیژن امیر فلاح
بازرس: دکتر افسانه صراف زاده