خانه > شعب انجمن > خوزستان- اهواز

دکتر مهراب زارعی رئیس هیئت مدیره
دکتر منصور جعفر زاده نائب رئیس
دکتر پرویز احمدی خزانه دار
دکتر بابک کریمی
دکتر رضا عالی پور
دکتر جمشید قاسمی نژاد
دکتر علی شیری
دکتر علا جلالی (بازرس)