خانه > شعب انجمن > گیلان – لاهیجان و سیاهکل

دکتر فریبا حسام محسنی : رئیس هیئت مدیره
دکتر مجید ذوقی توانا: نائب رئیس
- دکتر رامین صابر: خزانه دار
- دکتر ابوالفضل آذری خجسته: دبیر کمیته علمی
دکتر محمدرضا حسابی: دبیر
– دکتر محمدطاهر ملک زاده: بازرس